Ngôn ngữ
Giới thiệu
Lĩnh vực hoạt động


  1. Cung cấp các thiết bị và xây lắp các hạng mục về Y tế như Bệnh viện, phòng mạch,...

  2. Tư vấn sản xuất sơn, bột trét.

  3. Cung cấp các loại hoá chất sản xuất sơn và bột trét.

  4. Cung cấp tất cả các loại hóa chất và tư vấn xử lý nước, nước thải.

  5. Cung cấp các loại bột màu, paste màu.

Tìm kiếm nhanh
Sản phẩm tiêu biểu

CÔNG TY TNHH TM DV SX DƯƠNG HOÀNG KIM
71/16 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú.
Tel: 08 3816 1947           Fax: 08 3816 5735
Website: www.dhk.vn